U Madridu je 14.11. i 15.11. održan sastanak predstavnika svih partnerskih organizacija kako bi se dogovorile dalje aktivnosti, podelila zaduženja i isplanirao dalji rad sa mladima na projektu.

Pored sastanka, 16.11. i 17.11. je organizovan Methodological Framework za sve partnere koji je za cilj imao definisanje smernica i ideja koje će biti opisane u dokumentu za mlade.

Poslednjeg dana, na kraju je uključen Youth Advisory Committee, koji je sastavljen od po 3 mlada predstavnika iz svake partnerske zemlje.

Njima su predstavljene aktivnosti i definisane su njihove obaveze za naredni period.
Mladi su iglasali za moto projekta i odabrali sledeći ActJust moto: Progression through Participation!