Jedan od važnijih događaja za mlade iz oblasti klimatskih promena održao se u Nišu, 10. decembra 2022. godine u Nišu. Ovaj događaj imao je veliki značaj za omladinu u regionu, a generalno i u Srbiji. Mladi su imali mogućnost da se predstave javno i da svoje ideje vezane za smanjenje uticaja klimatskih promena predstave ekspertima iz ove oblasti i predstavnicima vlasti. Pored toga što se glas mladih mogao čuti na nacionalnom nivou, postojala je mogućnost da se njihova ideja usvoji i da je realizuju kroz StartUp ideju. Pored toga, mladi sa najboljim idejama imali su mogućnost da svoje sposobnosti i ideje predstave i na EU nivou.

Teme koje su obrađivane na hakatonu u Srbiji bile su Transport i Energija. Većina prijavljenih ideja bila je na temu transporta, što dodatno govori o problemu zagađenja koje postoji u Srbiji, a koji je izazvan zbog transporta. Druga tema je energija, zbog toga što Srbija nema alternativne izvore energije i ove teme su interesantne za naše tržište i dobra ideja može imati veliki odjek a možda i primenu u nekom delu privrede.

Na samom početku hakatona, mladi su upoznati sa pravilima hakatona, predstavljeni su im mentori, dok je predstavljanje žirija ostavljeno za naredni dan. Svi mladi su imali formirane timove od po 5 članova, na takmičenju je učestvovalo 7 timova. Na početku smo imali organizovanu online obuku iz ove dve oblasti, održali su je eksperti iz ove oblasti:
– energija – Nenad Jovanović, PhD – energentski konsultant
– transport – Jovan Mišić, MSc eng. – profesor na fakultetu.

Nakon edukacije, kafe pauze i energizera mladi su počeli sa radom na svojim idejama.

Drugog dana je na početku događaja predstavljen žiri i mladi su ih pozdravili i nastavili sa svojim radom. U toku rada, sa mladima su sarađivali i članovi žirija koji su im davali dodatne smernice za rad na idejama. Na kraju dana mladi su predstavili svoje ideje, a ocene su davane na osnovu nekoliko kriterijuma – ideja, inovativnost, predstavljanje, timski rad, mogućnost implementacije, finansijske mogućnosti za implementaciju i slično.

Na kraju dana su proglašena dva najbolja tima, dve najbolje ideje na nacionalnom hakatonu. Ova dva tima su kao nagradu dobili put u Beč i učešće na internacionalnom hakatonu, na kome će učestvovati najbolji timovi iz drugih partnerskih zemalja. Svi učesnici su dobili zahvalnice za učešće na hakatonu, pobednici diplome za najbolje ideje a mentori i članovi žirija zahvalnice za podršku našem hakatonu. Osim plaketa, svi su dobili promo materijal i gedžete sa logoom našeg projekta.  Nacionalni hakaton je propraćen javno, informisan je širi auditorijum putem 2 lokalne televizije. To je za nas koji radimo na ovom projektu imalo veliki uticaj jer je vidljivost projekta bila na visokom nivou i veliki broj mladih se javio sa željom za učešće na ovakvim projektima i događajima. Da smo postigli veliki uspeh govori to da postoji veliko interesovanje mladih za održavanje ovakvog događaja ponovo i da bi trebalo svake godine u Srbiji organizovati ovakve događaje za mlade, pogotovo iz oblasti klimatske pravde, zbog toga što je svest mladih o toj temi u Srbiji na niskom nivou.