– organizovanje različitih vrsta manifestacija,
– promovisanje manifestacija i drugih oblika skupova,
– organizovanje sportskih događaja i sportskih takmičenja,
– promovisanje sporta i zdravog života,
– edukacija mladih,
– inkluzija,
– aktivizam mladih ljudi,
– rad sa lokalnim vlastima na parcipativnom okviru za kreiranje politike,
– poboljšavanje statusa mladih u društvu,
– poboljšanje statusa nacionalnih manjina,
– edukacija ugroženih grupa, briga o bezbednosti mladih,
– suzbijanje različitih oblika nasilja.

sr_RSSR