Danas u Srbiji, jedna od najaktuelnijih tema je VRŠNJAČKO NASILJE. Pod dejstvom različitih uticaja, veliki problem je počeo da se javlja kod dece školskog uzrasta. Mi želimo da radimo na suzbijanju tog problema, u saradnji sa školama koje su zainteresovane za suzbijanje ovog problema.

Jedan od naših projekata, koji ćemo razvijati sa ciljem suzbijanja ovog problema, jeste primena savremenih informacionih tehnologija. S obzirom da mnoga deca danas koriste mobilne uređaje, bilo bi veoma jednostavno omogućiti im da prijave nasilje ili problem sa kojim se susreću, bilo da su oni direktno uključeni u nasilje ili da su samo posmatrač. Pritom, sve što prijave bi išlo u jedinstvenu bazu podataka, a takođe bi informacije stizale i na mobilnim uređajima profesora, tj razrednih starešina.

Planiramo razvoj i implementaciju, u saradnji sa programerskim firmama, kao i testiranje korišćenja sistema na određenim školama. Ukoliko odziv đaka bude pozitivan i uspemo da smanjimo nasilje u školama, ulicama i drugim javnim mestima, planiramo da razvijemo sistem za veliki broj korisnika.

O razvoju projekta uskoro opširnije…