Edukacija „Sigurno školovanje“, na kojoj će se učenici upoznati sa Android aplikacijom za anonimno prijavljivanje vršnjačkog nasilja u školi, održaće se 05.11.2018. u 11:00 u ETŠ Mija Stanimirović u Nišu.
Očekujemo veliku zainteresovanost omladinaca.
Aplikacija je dostupna samo učenicima Elektrotehničke škole Mija Stanimirović u Nišu.
 
Korisničko uputstvo za korišćenje aplikacije se može preuzeti sa linka u nastavku:
Android aplikacija se može preuzeti sa sledećeg linka: