Edukacija „Sigurno školovanje“ u okviru projekta „Budi pametan, budi bezbedan“ održana je 05.11.2018. u Elektrotehničkoj školi Mija Stanimirović, u Nišu. Odziv i zainteresovanost mladih (učenika) i profesora je bila velika.

Na edukaciji je predstavljena Android aplikacija „Sigurno školovanje“, kao i ceo sistem rada u aplikaciji, a nakon edukacije je aplikacija bila dostupna učesnicima projekta za preuzimanje, kao i korisničko uputstvo za rad sa aplikacijom.

Edukacija je bila veoma interaktivna, sa dosta pitanja, što je pokazalo da je zainteresovanost za korišćenje aplikacije velika. A nakon edikacije je odrađeno anketiranje učenika. Anketiranju se odazvalo  230 učenika.

Pitanja sa ankete, kao i statistika odgovora su predstavljeni u nastavku.

 

Projekat „Budi pametan, budi bezbedan“, finansira Grad Niš

ANKETA za učenike Elektrotehničke škole Mija Stanimirović

 

 1. Da li ste informisani o trenutnom stanju vršnjačkog nasilja u našoj zemlji?

– Da [55%]                  – Ne [17%]                  – Ne zanima me [28%]

 1. Šta po Vama sve spada u vršnjačko nasilje?

– Tuča [85%]   – Ucenjivanje [54%]   – Ismevanje [61%]      – Uznemiravanje [65%]          – Omalovažavanje [63%]            – Krađa ličnih stvari [55%]    

 1. Da li ste se susretali ranije sa bilo kojom vrstom nasilja?

– Da [68%]                              – Ne [32%]

 1. Da li ste bili učesnik nasilja?

– Da [45%]                              – Ne [55%]

 1. Da li ste ikada bili maltretirani od strane svojih vršnjaka u školi ili izvan nje?

– Da [25%]                              – Ne [75%]

 1. Da li ste imali hrabrost da prijavite nasilje nekom, i ako jeste ko je to bio?

– Da [54%]                              – Ne [46%]

– Roditeljima [46%]          – Profesoru [26%]          – Drugaru [43%             – Bratu/Sestru [25%]

 1. Da li ste ikada maltretirali nekog?

– Da [29%]                              – Ne [71%]

* Ukoliko je odgovor DA, ukratko opišite razlog:

_________________________________________________________

 1. Da li poznajete nekog ko je maltretiran od strane svojih drugara?

– Da [37%]                  – Ne [28%]                  – Mi smo opasni i niko nas ne dira [35%]

 1. Da li se osećate bezbedno u školi i da li smatrate da je nivo bezbednosti u školi adekvatan?

– Da [68%]                              – Ne [32%]

 1. Da li mislite da je naša ideja i edukacija bila dobra i da li ima neki uticaj na Vas?

– Da [35%]                  – Ne [16%]                  – Ima uticaj [28%]                  – Nema uticaj [21%]

 1. Da li mislite da našom aplikacijom „Sigurno školovanje“ možemo smanjiti nivo nasilja među mladima i đacima?

– Da [38%]                              – Ne [62%]

 1. Da li biste nam pomogli u održivosti ove ideje korišćenjem aplikacije?

– Da [55%]                              – Ne [45%]

 

Na osnovu rezultata ankete očigledno je da se veliki broj mladih sreo sa nekim tipom nasilja, kao i to da je veliki broj mladih učestvovao u nasilju. A mnogi od njih nisu smeli da prijave nasilje, brinući se za svoju bezbednost.

S obzirom da je veliki broj mladih predvideo lepu budućnost ovoj ideji i aplikaciji, kao i to da je većina mladih rešena da doprinese smanjenju nasilja korišćenjem aplikacije i učestvovanjem u ovom projektu, očekujemo da će se nivo nasilja i problema mladih značajno smanjiti u narednom periodu.

 

Veliku zahvalnost na saradnji iskazujemo Elektrotehničkoj školi Mija Stanimirović iz Niša.