Na kraju projekta anketirani su učenici škole o njihovom zadovoljstvu korišćenjem aplikacije i njihovoj bezbednosti od trenutka primene aplikacije. Anketa, kao i rezultati ankete su dati u nastavku.

 

 1. Da li ste učestvovali u našem projektu i koristili Android aplikaciju „Sigurno školovanje“?

– Da [21%]                  – Ne [79%]

 1. Da li ste se sreli sa nasiljem u školi za vreme trajanja projekta?

– Da [17%]                  – Ne [83%]

 1. Da li ste prijavili nasilje putem aplikacije?

– Da [0%]                    – Ne [45%]      – Nije bilo nasilja [55%]

 1. Da li je problem sa nasiljem, sa kojim ste se susreli, rešen?

– Da [10%]                  – Ne [23%]                  – Nije bilo nasilja [67%]

 1. Da li se osećate bezbednije od kada postoji primena aplikacije „Sigurno školovanje“?

– Da [37%]                  – Ne [63%]

 1. Da li podržavate ovakvu praksu u svim školama u Nišu, pa i u Srbiji?

– Da [70%]                  – Ne [30%]

 1. Da li ćete i u budućnosti koristiti aplikaciju „Sigurno školovanje“?

– Da [33%]                  – Ne [67%]

 1. Da li ćete svojim drugarima preporučiti aplikaciju „Sigurno školovanje“?

– Da [48%]                  – Ne [52%]

 1. Koliko Vam se svidela ova ideja?

– Veoma [36%]            – Ne sviđa mi se[17%]             – Moglo je i bolje [47%]

 1. Ocenite našu ideju.

– 1 [13%]         – 2 [6%]           – 3 [20%]         – 4 [24%]         – 5 [37%]

 1. Ocenite naš tim

– 1 [13%]         – 2 [7%]           – 3 [18%]         – 4 [22%]         – 5 [40%]

 

Na osnovu ankete, ustanovljeno je da je nivo nasilja bio gotovo potisnut u školi od kada se počelo sa primenom aplikacije. Međutim, i dalje postoji strah od nasilja i posledica, jer se mnogo mladih nije usudilo da prijavi problem ukoliko proceni da je došlo do nasilja zbog brige za ličnu bezbednost.

 

Nadamo se da će ova ideja zaživeti i zauzeti veliki mah, tako da se nasilje u školama iskoreni u potpunosti…