U periodu od 06.10.2022. do 11.10.2022. godine realizovana je mobilnost mladih u okviru projekta ACTJUST na kome su mladi definisali potrebe i primarne probleme vezane za klimatske promene.

Poseta ZOO Planet-u u Kamenici
Omladinci u Čairu radili na definisanju problema

Radionice u hotelu:

U saradnji sa Kancelarijom za mlade Grada Niša održali smo sastanak u njihovim prostorijama gde smo predstavnicima vlasti predstavili probleme koje su mladi identifikovali i predstavnici vlasti su imali mogućnost da daju svoje komentare o predstavljenim problemima. Podržali su nas predstavnici:
– GO Niška Banja,
– KZM GO Niška Banja,
– KZM GO Palilula,
– KZM GO Pantelej,
– KZM GO Medijana,
– KZM Grada Niša.

Na ovoj mobilnosti, mladi su imali mogućnost da rade na pripremi dokumenta koji će biti predstavljen u Ujedinjenim Nacijama u Beču kao zvanični dokument sa predlozima šta je potrebno menjati i na koji način kako bismo usporili klimatske promene.

Osnovni problemi koji su definisani od strane svih mladih iz 7 različitih zemalja su opisani na slici ispod: