U okviru našeg projekta ACTJUST sproveli smo lokalne aktivnosti u Južnoj Srbiji. Aktivnosti su uglavnom bile edukacije i otvorene debate koje su realizovane u Nišu i Vranju.

Deljenje promotivnog materijala:

Edukacija u ETŠ „Mija Stanimirović“ Niš:

Edukacija na Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Nišu:

Edukacija u Gimnaziji „Bora Stanković“ Vranje:

Edukacija za migrante u Zavodu za vaspitanje omladine Niš:

Zahvaljujemo se svim partnerima koji su nas podržali u aktivnostima:
– Kancelarija za mlade grada Niša,
– ETŠ „Mija Stanimirović“ Niš,
– Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš,
– Gimnazija „Bora Stanković“ Vranje,
– Zavod za vaspitanje omladine Niš.